Aranyik: Kamphaeng Phet Historical Park

Beauty, Peace and Enlightenment


ความงาม สงบ เพื่อการบรรลุธรรม
UNESCO, Kamphaeng Phet Hiistorical Park: Arunyik
อุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เขตอรัญยิก คือกลุ่มวัดป่า จำนวน 40 กว่าแห่ง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง ประมาณ 1 กม. เป็นที่พักของพระฝ่ายอรัญวาสี หมายถึง พระที่แสวงหาธรรมะด้วยการวิปัAranyik is located about 1 km outside the town walls. It was the shelter of the forest monks who seek the Dharma, by Vipassana more than study from the Holy Scriptures. Accommodation located in remote areas, a quiet place to practice. มากกว่าการศึกษาธรรมะจากพระไตรปิที่พักตั้งอยู่ในที่ห่างไกลเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบั

ในเขตนี้มีโบราณสถานที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมอยู่หลายแห่งที่น่าสนใจIn this area there are many historic and architectural value and interest.


Viharn and Main Chedi, Wat Phra Non
Aranyik
Wat Phra Non
สถานที่สำคัญที่เมื่อเดินทางเข้าอุทยานเขตอรัญยิก ด้านถนน….. จะตั้งอยู่เป็นแห่งแรกด้านซ้ายมือประกอบด้วยกำแพงแก้วIt is located on the first left-hand side on the road entering the park; ubosot is in front of viharn of the Reclining Buddha with the bell tower chedi as the president of the temple located at the back of viharn. อุโบสถด้านหน้าวิหารพระนอนอยู่ด้านหลัง

Highlight is the viharn of the Reclining Buddha consists of a large laterite poles along the beam line on the top and the roof structure made of wood. Inside is the location of reclining Buddha which is at present only brick base remains.

The studies have found that in those days, they did not do windows. They built light outlet instead. The walls of the building, covered with white plaster decorated by stucco in leaf or flower patterns. 

 Wat Pra Si Iriyabot. See photo gallery by clicking on the photo.

Phra Si Iriyabot Standing
Phra Si Iriyabot Walking

Phra Si Iriyabot Sleeping
Phra Si Iriyabot Sitting

To develop the mind of the Buddhists, they have to practice in the major postures cover standing, walking, sitting and reclining.
Buddha in sitting posture can be found at most of temples throughout Thailand,  but visitors can admire the beauty of the Buddha in four postures at Wat Pra Si Iriyabot as a result of the dedicated creativity served for religion. It represents that every moment of life we can do for mindfulness, the wise way for out of suffering in Buddhism.
 
Behind the viharn, is the addressing of Pra Si Iriyabot, it is the creation of the four Buddhas; standing, walking, sitting and reclining, facing out the four directions, located under the roof of the building where is not appeared at present.

สิ่งที่เราเห็นในวันนี้What we see today คือพระพุทธรูปศิลปะสกุลช่างกำแพงเพชร แกนทำจากอิฐ หุ้มด้วยปูนขาวพระยืนในสภาพเกือบสมบูรณ์ หน้าผากกว้าง คางเสี้ยม ไหล่กว้าง บุคลิกแบบผู้ชาย ศอกซ้ายหายไป
Standing Buddha is in almost perfect condition and left elbow is missing.
Walking Buddha can be seen only the bottom part shows the way he walking gently. พระนั่งและพระนอน
Sitting and reclining Buddha remain brick bases only.

พระสี่อิริยาบถVisitors could find Pra Si Iriyabot at Wat Phra Phai Luang in Sukhothai Historical Park outside the city as well. เป็นพระพุทธรูปที่มีการสร้างในยุคสุโขทัยพบได้ที่วัดพระพายหลวง เขตนอกเมือง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยเช่

Main Chedi, Wat Chang Rop
Wat Chang Rop วัดช้างรอบ
ชื่อวัด แปลว่า วัดที่มีช้างล้อมอยู่โดยรอบ วัดช้างล้อม ก็มีความหมายเหมือนกัWat Chang Rop is shared the same meaning with Wat Chang Lom. They mean the temple that surrounded by the elephants.

Temple is located on a hill in Aranyik. The unique architecture is a large bell-shaped chedi. The base is decorated with 68 statues of elephants that have worn the ornaments on the necks and legs gracefully. Elephant sculptures here are the creative FINEST.  Even in the Sukhothai Historical Park, elephant sculptures there are smaller and less spectacular, such as at Wat Chang Lom and Wat Sorasak. 

One of the Stair to the Terrace
Elephants with Ornaments
The pinnacle of the main chedi was collapsed, however visitors can walk up the stairs to the terrace. You will have a spectacular view from the old town in Kamphaeng Phet that cannot be seen anywhere else.

Originally, the outer wall of the main chedi decorated with stucco, described history of the Buddha, and illustrated sculpture of devas, mythical birds and swans. There were statues of singhas and tiny chedis around the main chedi. And large laterite pool in front of the viharn.

นอกจากวัดทั้ง 3 แห่งที่กล่าวถึงApartA Apart from the three temples mentioned, Aranyik contains many temples scattered throughout the compound, for example Wat Avasa Yai, Wat Kamphaeng Ngam, Wat Khong Chai, Wat Singha. I recommend taking bike, which available for tourists at park entrance to explore the Aranyik where is surrounded by the pristine green forest, different from Sukhothai World Heritage Site where is the large public park and Si Satchanalai rural site.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »